Test & Training Safety Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Bednary 17
62-010 Pobiedziska

T/F +48 61 8156 001
e-mail: ttsc@ttsc.pl

Sąd Rejonowy dla miasta Poznania
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000322188
NIP: 7773096187
REGON: 301034925
kapitał zakładowy: 500.000 PLN

Bank Zachodni WBK S.A.  25 1090 1450 0000 0001 1097 7117
Formularz zgłoszeniowy
Imię
Nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Data
Typ szkolenia
   
*) Wszystkie pola są wymagane
*)Wysłanie formularza jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Ogólnych Warunków Handlowych.